ForumDlaMam.pl - Warunki użytkowania

Rejestrując się na „ForumDlaMam.pl” zgadzasz się na poniższe warunki. Administrator „ForumDlaMam.pl” ma prawo zmienić te warunki, ale musi Cię o tym poinformować.

Skrypt

Forum „ForumDlaMam.pl” działa na skrypcie phpBB3, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”).

Definicje

Administrator - właściciel oraz osoba zarządzająca Forum o którym mowa w tym Regulaminie. Kontakt z Administratorem możliwy za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt,
Moderator - osoba wyznaczona przez Administratora, która ma możliwość edytowania, usuwania oraz przenoszenia postów do innych działów
Post - treść zamieszczona na Forum przez Użytkownika, Moderatora lub Administratora
Forum - Forum internetowe funkcjonujące pod adresem ForumDlaMam.pl
Użytkownik - osoba korzystająca z Forum posiadająca Konto na Forum
Konto - zarejestrowane, ważne miejsce na Forum, w którym Użytkownik Forum może odczytywać, wysyłać swoje wiadomości prywatne, oraz dokonywać edycji informacji dotyczącyc jego osoby. Konto jest ważne od momentu, kiedy zostało potwierdzone poprzez kliknięcie w link aktywacyjny podczas ostatniego etapu rejestracji. Avatar - obrazek, ilustracja lub miniaturka zdjęcia przedstawiająca Użytkownika

Wstęp do regulaminu

1. Ten Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Ten Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Forum internetowego funkcjonującego pod domeną ForumDlaMam.pl
3. Forum ma charakter społecznościowo-informacyjny, daje ono możliwość wymiany poglądów oraz opini między Użytkownikami a także zawierania nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami
4. Z pełnych możliwości Forum mają możliwość korzystać jedynie osoby posiadające Konto na Forum -zwani dalej Użytkownikami, po uprzednim zalogowaniu się na Forum. Dla osób nieposiadających Konta lub osób niezalogowanych -dostęp do Forum oraz jego funkcjonalność jest ograniczona
5. Treść oraz zdjęcia zamieszczone na Forum przez Użytkowników będą prezentowane tylko na stronach Forum
6. W trakcie korzystania z Forum na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki Cookies, zarówno te konieczne do prawidłowego funkcjonowania Forum jak i te umieszczane w celu zebrania danych statystycznych od Użytkownika. Wyłączenie możliwości zapisu plików Cookies (ciasteczek) w przeglądarce może spowodować min. brak możliwości zalogowania się na Forum. Więcej o tym czym są pliki Cookies (ciasteczka) w Polityce Prywatności, należy się zapoznać z Polityką Cookies jaka obowiązuje na Forum

§1 Rejestracja na Forum

1. Rejestracji Konta na Forum mogą dokonywać wszystkie osoby od 13-go roku życia.
2. Forum przeznaczone jest głównie dla mam oraz przyszłych mam (czyli dla wszystkich kobiet), ale rejestrować się mogą również mężczyźni. 3. Rejestracja na Forum jest całkowicie dobrowolna i pozwala na późniejsze logowanie się na Forum, jednak bez zalogowania się na Forum możliwości jakie udostępnione są osobie odwiedzającej Forum są ograniczone
4. Rejestracja na Forum jest całkowicie bezpłatna
5. Aby dokonać Rejestracji należy podać adres e-mail (pod który zostanie przesłany link aktywacyjny), hasło, nazwę Użytkownika, lokalizację (miejscowość) oraz wybrać strefę czasową. Dane te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Forum
6. Dopóki osoba rejestrująca swoje Konto nie potwierdzi jego rejestracji przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w trakcie rejestracji na wskazany adres e-mail nie ma możliwości zalogowania się na Forum. W tym czasie niepotwierdzone Konto będzie niewidoczne dla innych Użytkowników
7. Rejestracja Konta na Forum wymaga zapoznania się z tym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności
8. Osoba Rejestrująca się na Forum zwana (po dokończeniu Rejestracji) Użytkownikiem, akceptuje ten Regulamin oraz wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Oświadcza również, że dokonała Rejestracji na Forum dobrowolnie. Zgadza się na przetwarzanie informacji dotyczącej jego osoby przez Administratora (podanych podczas rejestracji oraz podczas edycji dokonywanej na swoim Koncie w trakcie korzystania z Forum), w celu prawidłowego funkcjonowania Forum oraz w celach statystycznych przeprowadzanych przez Administratora, a także na udostępnianie ich innym Użytkownikom (za wyjątkiem adresu e-mail) oraz innym osobom korzystającym z Forum nie posiadającym Konta, (w sposób ograniczony tj. informacje podstawowe i dodatkowe wraz z avatarem). Zgadza się na przetwarzanie przez Administratora oraz udostępnianie innym Użytkownikom, a także osobom nie posiadającym Konta na Forum każdej treści zamieszczonej na Forum w trakcie korzystania przez Użytkownika z Forum. Akceptuje fakt, że nie może kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z Forum

§2 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

A. Użytkownik ma prawo:

1. do wglądu w dane, które umieścił na Forum podczas rejestracji swojego Konta oraz podczas jego edycji oraz do ich zmiany (za wyjątkiem nazwy Użytkownika) w dowolnym momencie.
2. do usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie korzystania z Forum po przez zgłoszenie prośby usunięcia swojego Konta Administratorowi lub Moderatorowi -będziemy wdzięczni za krótki powód chęci usunięcia. (Skrypt phpBB3 nie daje niestety możliwości usunięcia swojego konta samemu)
3. do komunikacji z innymi Użytkownikami Forum za pomocą możliwości jakie daje Forum (odbieranie oraz wysyłanie wiadomości prywatnych do innych Użytkowników)
4. do przeglądania Postów, oraz ich tworzenia a także to tworzenia nowych wątków
5. do korzystania z wyszykiwarki Użytkowników na Forum
6. do przeglądania Profili innych Użytkowników Forum
7. do zamieszczenia jednego linku w stopce do strony internetowej nie stanowiącej konkurencji dla ForumDlaMam.pl. Jednym słowem: w postach oraz we wiadomościach prywatnych nie tolerujemy spamu ani reklam, w stopce jednak można zamieścić reklamę, link etc. nie łamiąc prawa oraz nie kierując do stron porno ani stron konkurencyjnych z wyżej wymienionymi

B. Użytkownik nie może:

1. zamieszczać w wiadomościach prywatnych do innych Użytkowników, w Postach lub w miejscach opisujących swoją osobę treści, która mogłaby urazić innego Użytkownika, Administratora, Moderatora lub osobę niezarejestrowaną, treści zawierającej słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści pornograficznej, treści, której prawa autorskie nie pozwalają mu na jej zamieszczenie
2. zamieszczać zdjęć (min. w postaci avataru lub wszelkich załączników), które w jakikolwiek sposób mogłyby urazić innego Użytkownika, Administratora, Moderatora lub osobę niezarejestrwaną, zdjęć pornograficznych lub przedstawiających genitalia, zdjęć, obrazków ani logo stanowiących reklamę handlową lub reklamę jakiejś firmy, zdjęć zawierających adres innej strony internetowej, zdjęć cudzej osoby bez jej zgody, zdjęć, których prawa autorskie nie pozwalają mu na ich zamieszczenie
3. zamieszczać we wiadomościach do innych Użytkowników, w Postach lub w miejscach opisujących swoją osobę, treści reklamującej jakąś firmę, produkt lub stanowiącą reklamę handlową, lub adres innej strony internetowej, (wyjątek stanowi jeden link do strony internetowej w stopce -nie stanowiącej konkurencji dla ForumDlaMam.pl)
4. podejmować żadnych działań mających na celu nawiązanie kontaktu seksualnego z osobą poniżej 16-stego roku życia
5. namawiać, podjudzać do czynów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
6. podejmować żadnych działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie

C. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny:

1. za każdą treść zamieszczoną przez siebie na Forum tj. treść w Postach, treść w opisach związanych ze swoim Kontem, oraz za treść zamieszczaną w wiadomościach prywatnych do innych Użytkowników
2. za wszystkie zdjęcia zamieszczone przez siebie na Forum tj. avatar, załączniki w Postach lub we wiadomościach prywatnych
3. za złamanie prawa
4. za działanie na szkodę Forum

§3 Prawa i obowiązki Administratora

Administrator lub działający w jego imieniu Moderator ma prawo:

1. do edycji każdej treści zamieszczonej przez Użytkownika naruszającej Regulamin, w celu ocenzurowania słów bądź całych zdań jeżeli te naruszają Regulamin, a także - jeżeli treść ta rażąco narusza Regulamin - do jej całkowitego usunięcia (włącznie z usunięciem całej dyskusji (wątku) wraz z treścią bez konieczności informowania o tym Użytkownika, który tą treść zamieścił)
2. do przeniesienia każdego wątku utworzonego przez Użytkownika, jeżeli Administrator uzna, że wątek powinien znajdować sie w innym dziale
3. do usunięcia każdego zdjęcia/załącznika (włącznie z avatarem Użytkownika) zamieszczonego przez Użytkownika naruszającego Regulamin, bez konieczności informowania o tym Użytkownika, który to zdjęcie/załącznik zamieścił
4. do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika (wraz z danymi oraz zdjęciami w tym Koncie zamieszczonymi), który rażąco naruszył Regulamin bądź notorycznie go narusza, bez konieczności usuwania treści zamieszczonej przez tego Użytkownika na Forum (tj. postów lub wątków), oraz bez konieczności informowania o tym tego Użytkownika
9. dokonania zmian w Regulaminie już istniejącym, oraz obowiązek poinformowania o tej zmianie Użytkowników poprzez wysłanie do nich wiadomości prywatnej oraz zamieszczenie załącznika na stronie z Regulaminem wskazującego te zmiany
10. do wprowadzenia w każdym momencie (bez konieczności powiadamiania Użytkowników) nowych punktów w Regulaminie nie mających wpływu na istniejące już punkty Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowej funkcjonalności na Forum przez programistów, wymagającej swojego własnego lub swoich własnych punktów w Regulaminie
11. do oceny czy powyższy Regulamin został naruszony przez Użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu

§4 Odpowiedzialność Administratora

Administrator jest całkowicie zwolniony:

1. z odpowiedzialności za treść zamieszczoną przez Użytkowników na Forum tj.: treść zamieszczoną w Postach, treść zamieszczoną na Kontach Użytkowników jak również treść zamieszczoną we wiadomościach prywatnych do Użytkowników uwzględniając przepis art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. z odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczone przez Użytkowników na Forum tj.: avatary Użytkowników oraz jakiekolwiek załączniki zarówno w Postach jak i we wiadomościach prywatnych do innych Użytkowników
7. z odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Forum spowodowane problemami technicznymi, aktualizacjami oprogramowania bądź innymi czynnikami, na które nie a wpływu
8. z odpowiedzialności za niezadowolenie Użytkowników Forum, bądź w przypadku Użytkowników niepołnoletnich z odpowiedzialności za niezadowolenie ich rodziców lub opiekunów prawnych, z powodu ewentualnego niespełnienia ich oczekiwań wobec Forum lub samego sposobu funkcjonowania Forum
9. z odpowiedzialności za zaprzestanie funkcjonowania Forum


Powrót do ekranu logowania

  • Mini-Chat
Przepraszamy, mini-chat jest chwilowo niedostępny.
cron